nfpa-il

העמותה הישראלית למיגון מפני אש (ע''ר)

רישום מוקדם לכנס השנתי NFPA-IL 2017


פרטים אישיים שדות החובה מסומנים בסימן קריאה
 
 
 
- שם משתמש
 
 
- אופציונאלי
 
 


 


נעים להכיר . . .

שמחים על רצונך להשתתף בארוע העמותה, על מנת להתחבר לפעילות העמותה בכנסים ובפעילויות השונות, יש למלא מספר פרטים אישיים

לפרטים ושאלות נוספות
ניתן לפנות ל:

info@nfpa-il.org.il


דמי השתתפות - אורח

תשלום אורח לכנס השנתי דצמבר 2017
כמות  

דמי השתתפות - חבר עמותה

תשלום חבר עמותה לכנס השנתי דצמבר 2017
כמות  

דמי חבר + דמי השתתפות

תשלום שנתי לחבר עמותה + תשלום חבר עמותה לכנס השנתי דצמבר 2017
כמות