ארועים
nfpa-il

העמותה הישראלית למיגון מפני אש (ע''ר)

ה NFPA הישראלי בשיתוף עם איגוד חוקרי דליקות בישראל.

הכנס השנתי דצמבר 2017 - ארכיון


דצמבר 2017 - הכנס השנתי של העמותה בהשתתפות נשיא ה NFPA ג'ים פולי
דצמבר 2017 - הכנס השנתי של העמותה בהשתתפות נשיא ה NFPA ג'ים פולי

ארכיון - ספטמבר 2017 - יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום

ה NFPA הישראלי בשיתוף עם איגוד חוקרי דליקות בישראל.

13 לספטמבר 2017 - יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום


ספטמבר 2017 - יום עיון בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום