nfpa-il

העמותה הישראלית למיגון מפני אש (ע''ר)

טופס הצטרפות


פרטים אישיים שדות החובה מסומנים בסימן קריאה
 
 
 
- שם משתמש
 
 

נעים להכיר . . .

שמחים על הצטרפותך לעמותה, על מנת להתחבר לפעילות העמותה בכנסים בוועדות השונות, יש למלא פרטים אודות פעילותך האישית והמקצועית