nfpa-il

העמותה הישראלית למיגון מפני אש (ע''ר)

התלקחות מיכלית דלק, פקיסטן - יוני 2017

מצגת זו מצורפת כמסמך להורדה. לצפיה נא ללחוץ על הקישור

 

להורדה לחץ כאן