בטיחות אש בבניין

הפורום עוסק בלימוד והטמעה של תקנות התכנון והבנייה והשינויים בהם , בניתוח ואנליזת מודלים של שליטה בעשן ודיון מעמיק בתקן 1001 על נגזרותיו. הפורום משמש מוקד ידע בכל הקשור במתן ספקטרום רחב של פתרונות למצבי תכנון מרכבים הן בהיבט מערכות פינוי ושחרור עשן, ציוד גילוי וכיבוי ,מקדמי תפוסה, סוגיות תכנון בחניונים ועוד. הפורום מקיים הדברות שוטפת עם NFPA והרשויות המאשרות בארץ ומתכלל את הידע בתחום. הפורום הקים ועדת משנה שעוסק בבניה לגובה.

מנהל הפורום: אינג’ ד”ר שמואל נתנאל

רוצה להצטרף ולהשפיע? להגשת בקשה להצטרפות לפורום זה יש למלא טופס זה