פורומים מקצועיים

הצטרפו ל 60,000 אנשי מקצוע למען עתיד בטוח ומוגן מאש

במסגרת פעילות העמותה יפעלו פורומים מקצועים אשר יעמיקו את הידע ויהוו כתובת מקצועית בכל שאלה או תהייה מצד חברי העמותה. הפורומים ינוהלו ע”י נציגים נבחרים מתוך העמותה ויהיו פתוחות לכל חבר עמותה שיתעניין בנושא. נושאי הפורומים הראשוניים נקבעו עם תחילת פעילות העמותה אך אלו יתרחבו או ישתנו בהתאם לתקופה ולעניין. אנו מזמינים מכל חברי העמותה לקחת חלק פעיל ולתרום מהידע והנסיון שלהם בתחומים הנ”ל.