בטיחות אש בתעשייה

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בדרישות בטיחות אש שיש ליישם במפעלי תעשייה ובכלל זה תכנון, יישום ותפעול שוטף של מערך בטיחות אש ועמידה בדרישות הרשויות. מפעלי תעשייה נדרשים לעמוד וליישם מגוון רחב של חקיקה, תקינה והנחיות מקצועיות מנחות בתחום בטיחות אש, בהתייחס למבנים, מתקנים, מחלקות, חומרים ותהליכי העבודה השונים המתבצעים בשטחו. הפורום משמש מוקד ידע ודן בסוגיות נבחרות בתחום זה בשיתוף פעולה עם התאחדות התעשיינים ובקבלת מידע מ NFPA .

מנהל הפורום: ראובן בראל

רוצה להצטרף ולהשפיע? להגשת בקשה להצטרפות לפורום זה יש למלא טופס זה