היבטים משפטיים וביטוחיים

העמקת האחריות התאגידית של חברות וארגונים חושפת את מנהליהן בפני אחריות ומחייבת אותם לשורה של פעילויות של ניהול סיכונים. כמו כן ובדגש על ארועי הדליקות של נובמבר 2016 הצביעו על פער בין מחוייבות של חברות הביטוח לאחריות המדינה באירועי אש מסוג זה. הפורום ישמש מוקד ידע וידון בסוגיות עקרוניות בנושאי מיגון בפני אש בעלי נגזרות בתחום המשפטי והביטוחי .