הנדסה

פורום הנדסה הוא פורום בין –דיסיפלינארי המתכלל את הסוגיות ההנדסיות שיש להביא בשלב התכנון על מנת להתמודד ביעילות עם מכלול נושאי המיגון בפני אש. הפורום עוסק בנורמות , שיטות ותהליכי בקרה על תכן design review) ( והתאמת התכן לתקינה, בחינת מפרטים והתאמה של תכן לתקינה שאינה מוחלטת . הפורום עוסק בשילוב שיקולי בטיחות אש בשיקולי התכנון הכלליים הן בשלבי התכנון המוקדמים והן לאחר שינויים ותוספות בשלבי תכנון מאוחרים יותר.

מנהל הפורום: מהנדס יואב אלדאג

רוצה להצטרף ולהשפיע? להגשת בקשה להצטרפות לפורום זה יש למלא טופס זה