הוועד המנהל

אינג'. ד"ר שמואל נתנאל

יו"ר

יעקב (יענקל'ה) עזוז

מזכיר העמותה

רפאל (רפי) חן גרציאני

גזבר העמותה

מהנדסת תמר דוד

חברת הנהלה

רב טפסר (דימ.) אפריים (פרויק'ה) מערבי

חבר הנהלה

מהנדס עקיבא הלמן

חבר הנהלה

מנחם בורלא

חבר הנהלה

עמרי ברנע

חבר הנהלה

שחר גורן

חבר הנהלה

עו"ד יוני אבני

חבר הנהלה

טפסר/מ (דימ.) רן שלף

חבר הנהלה משקיף

ועדת ביקורת

אלי היינה

יו"ר

ירמי לימור

חבר

מטה העמותה

מוטי בסר

תא"ל (מיל.)

עו"ד שמואל שטיינר

יועץ משפטי

רו"ח אמיר דורון כהנא

רואה חשבון