חינוך

מטרת פורום חינוך היא לבנות ולנהל תכנית חינוך כוללת אשר תכוון כלפי אוכלוסיות שונות :תלמידים בגני הילדים ובבתי הספר, ועדי בתים משותפים, מגזרים בהם תודעת המיגון מפני אש אינה מספיק גבוהה . הוועד המנהל מקיים פעילות לגיוס תמיכות ותרומות בארץ ובעולם אשר ישמשו בסיס לקיום תכנית רב שנתית רחבה תוך אימוץ האימרה : “Learn not to burn” שהטביע NFPA . הפורום יבנה תכנית רב – שנתית להדרכה, ייזום מערכת הסברה תקשורתית , יכשיר צוותי מדריכים מקרב גמלאי לוחמי האש, יפתח ערכות הדרכה ועוד.

מנהל הפורום: עמרי ברנע

רוצה להצטרף ולהשפיע? להגשת בקשה להצטרפות לפורום זה יש למלא טופס זה