חקיקה ותקינה

פורום חקיקה ותקינה משמש מוקד ידע, במה לדיון והבעת עמדה בנושאים שעל הפרק. חלק משמעותי מהסטנדרטים בנושאי מיגון מפני אש מקורם ב NFPA תוך התאמה לתנאים הייחודיים של ישראל. הפורום יקיים הדברות עם גופי הרגולציה והרשויות המאשרות ובמידת הצורך יגבש המלצות. הפורום מהווה נקודת מפגש של העוסקים בתחום מיגון מפני אש ובדיוניו יביא לידי ביטוי את הסטנדרטים הקיימים במדינות שונות ויהוה מרכז ידע ארצי תוך השענות על הידע הקיים והידע המתחדש באופן קבוע של ארגון NFPA בארה”ב.

מנהל הפורום: אדריכל חגי דביר

רוצה להצטרף ולהשפיע? להגשת בקשה להצטרפות לפורום זה יש למלא טופס זה