חקירת דליקות

הסטטיסטיקה היבשה מלמדת כי סיבתן של מרבית השריפות בישראל אינה ידועה לציבור הרחב. חקירת דליקות דורשת מומחיות מיוחדת במינה, שכן מדובר בזירות בהן מרבית הראיות והממצאים מתכלים. הפורום משמש מוקד ידע ושם לו למטרה לשמש במה להדברות, מחקר והטמעה של חקירת דליקות. פעילות הפורום משותפת לאיגוד חוקרי הדליקות. הפורום יעסוק בסיבות להתהוות דליקות מסוגים שונים, כתיבת ניירות עמדה בתחום בטיחות האש כפועל יוצא מהסיבות להתהוות אש בהתאם למקרי דליקות שידונו בפורום.

מנהל הפורום: אלי היינה

    רוצה להצטרף ולהשפיע? להגשת בקשה להצטרפות לפורום זה יש למלא טופס זה