תחבורה

. הפורום עוסק במכלול האתגרים הניצבים בפני העוסקים בתחום בטיחות אש בתשתיות תחבורתיות כגון בטיחות אש במנהרות רכב ורכבות, בטיחות אש בציי רכב ציבוריים, חומרים מסוכנים ועוד.

נושא מיגון מפני אש בתחבורה צעד צעד משמעותי קדימה לאור ההחלטה בשנה האחרונה לחייב את כל האוטובוסים הבינעירוניים בישראל, שגילם עד ארבע שנים, להתקין מערכת אוטומטית לכיבוי אש. לכך מתווספים אתגרים נוספים עם השיעור ההולך וגדל של רכבים המונעים על ידי סוללה, רכבים המונעים על ידי גז ורכבים היברידיים. הפורום עוסק במכלול האתגרים הניצבים בפני העוסקים בתחום ומהווה מוקד ידע תוך שיתוף פעולה עם NFPA.הפורום יקים וועדת משנה שתעסוק בנושאי מנהור.

מנהל הפורום: טפסר חיים תמם

רוצה להצטרף ולהשפיע? להגשת בקשה להצטרפות לפורום זה יש למלא טופס זה