חוות דעת מומחה בנזקי אש: ניתוח מעשי

 

מאמרים נוספים

התלקחות מיכלית דלק, פקיסטן – יוני 2017

ניוזלטר מרץ 2020 – ארועי שריפה בארה”ב

שריפות בהיקף נזק גדול בארה”ב בשנת 2015