חוות דעת מומחה בנזקי אש: ניתוח מעשי

 

מאמרים נוספים

ניתוח אירועי דליקה ברבי קומות, ארצות הברית

שריפות בהיקף נזק גדול בארה”ב בשנת 2015

1600 NFPA- המשכיות עסקית, ניהול משברים ומצבי חירום