חוות דעת מומחה בנזקי אש: ניתוח מעשי

 

מאמרים נוספים

התלקחות מיכלית דלק, פקיסטן – יוני 2017

1600 NFPA- המשכיות עסקית, ניהול משברים ומצבי חירום

ניתוח אירועי דליקה ברבי קומות, ארצות הברית