הכנס השנתי – עולם ההגנה מאש, חזון מול מציאות

כנס עולם ההגנה מאש, חזון מול מציאות

בתאריך 08/11/2023

אירועים נוספים

יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום – ספטמבר 2017

7-10 בדצמבר 2017 ג’ים פולי וצוותו בסיור בארץ והשתתפות בכנס NFPA הישראלי

כנס בוסטון 2017