יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום – ספטמבר 2017

אירועים נוספים

17 ליוני 2019 כנס nfpa טקסס

כנס בטיחות אש מרץ 2019

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש