יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום – ספטמבר 2017

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש 2020 – בקרוב

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש

משלחת לחול וקבלת תעודה CFPA-I בבייג’ין ספטמבר 2017