כנס בוסטון 2017

אירועים נוספים

יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום – ספטמבר 2017

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש

משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018