כנס בוסטון 2017

אירועים נוספים

משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

כנס בטיחות אש 2021

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש