כנס בוסטון 2017

אירועים נוספים

7-10 בדצמבר 2017 ג’ים פולי וצוותו בסיור בארץ והשתתפות בכנס NFPA הישראלי

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש

משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018