כנס בוסטון 2017

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש מרץ 2019

משלחת לחול וקבלת תעודה CFPA-I בבייג’ין ספטמבר 2017

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש