כנס בטיחות אש מרץ 2019

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש 2021

משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש