כנס בטיחות אש מרץ 2019

אירועים נוספים

7-10 בדצמבר 2017 ג’ים פולי וצוותו בסיור בארץ והשתתפות בכנס NFPA הישראלי

תל אביב 27 אפריל 2019

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש