כנס בטיחות אש 2021

תמונות מכנס בטיחות אש 2021

אירועים נוספים

7-10 בדצמבר 2017 ג’ים פולי וצוותו בסיור בארץ והשתתפות בכנס NFPA הישראלי

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש

כנס בטיחות אש מרץ 2019