כנס בטיחות אש 2022 – בקרוב

כנס בטיחות אש 2022 יחל ב 30.11.22

אירועים נוספים

תל אביב 27 אפריל 2019

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש

יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום – ספטמבר 2017