משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

אירועים נוספים

תל אביב 27 אפריל 2019

משלחת לחול וקבלת תעודה CFPA-I בבייג’ין ספטמבר 2017

יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום – ספטמבר 2017