משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

אירועים נוספים

הכנס השנתי – עולם ההגנה מאש, חזון מול מציאות

כנס בטיחות אש 2021

7-10 בדצמבר 2017 ג’ים פולי וצוותו בסיור בארץ והשתתפות בכנס NFPA הישראלי