משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

אירועים נוספים

הכנס השנתי – עולם ההגנה מאש, חזון מול מציאות

כנס בטיחות אש מרץ 2019

תל אביב 27 אפריל 2019