משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש 2021

17 ליוני 2019 כנס nfpa טקסס

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש