משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

אירועים נוספים

תל אביב 27 אפריל 2019

כנס בטיחות אש 2021

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש