משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

אירועים נוספים

יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום – ספטמבר 2017

כנס בטיחות אש מרץ 2019

כנס בוסטון 2017