משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש 2020 – בקרוב

משלחת לחול וקבלת תעודה CFPA-I בבייג’ין ספטמבר 2017

תל אביב 27 אפריל 2019