משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש 2021 – בקרוב

כנס בוסטון 2017

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש