משלחת לחול וקבלת תעודה CFPA-I בבייג’ין ספטמבר 2017

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש מרץ 2019

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש

משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018