משלחת לחול וקבלת תעודה CFPA-I בבייג’ין ספטמבר 2017

אירועים נוספים

תל אביב 27 אפריל 2019

כנס בטיחות אש מרץ 2019

משלחת חברי ה NFPA-IL בסדרת פגישות בכנס ווגאס 2018