משלחת לחול וקבלת תעודה CFPA-I בבייג’ין ספטמבר 2017

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש מרץ 2019

כנס בטיחות אש 2021

יום עיון בנושא בטיחות אש במתקני חשמל ואספקת חשמל למערכות חירום – ספטמבר 2017