תל אביב 27 אפריל 2019

ראיון משותף דר’ ש. נתנאל ובכן נשיא NFPA

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש 2021

הכנס השנתי – עולם ההגנה מאש, חזון מול מציאות

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש