תל אביב 27 אפריל 2019

ראיון משותף דר’ ש. נתנאל ובכן נשיא NFPA

אירועים נוספים

כנס בטיחות אש מרץ 2019

אפריל 2019 פרויקט גלאי אש עצמאי לכל קשיש

משלחת לחול וקבלת תעודה CFPA-I בבייג’ין ספטמבר 2017