אתגרי מיגון האש ברכב החשמלי

הרצאה מספר 11 בסדרת הרצאות בתחומי ההגנה מאש.

מרצה: מהנדס עמרי גולן, המוביל הטכנולוגי של תחום הליתיום בחברת “להבות”

YouTube player

הרצאות נוספות

היערכות ישובים כפריים לדליקות שדה ויער

הדמיה ממוחשבת CFD לבחינת שליטה בעשן בעת ארוע אש בחניונים תת-קרקעיים

אחריות מקצועית של יועץ ומומחה,ניהול סיכונים ופוליסת אחריות מקצועית