ניתוח ארועי שריפה בעולם, המזנק האסטרטגי, שימוש במים בטיפות קטנות

הרצאה מספר 2 בסדרת הרצאות בתחומי ההגנה מאש

מרצה: רן שלף, חברת רן שלף חקירות
חוקר דליקות ומומחה במדעי האש.

YouTube player

הרצאות נוספות

היערכות ישובים כפריים לדליקות שדה ויער

אחריות מקצועית של יועץ ומומחה,ניהול סיכונים ופוליסת אחריות מקצועית

אחריות מקצועית של יועץ ומומחה