אורי יוסף

מנכ"ל ובעלים

אורי יוסף ייעוץ והנדסה בע"מ

אנו מאמינים שתפקידנו למצוא את הפתרונות הבטיחותיים שיאפשרו את מימוש רצונותיו של הלקוח ולא להיפך….

משרדנו עוסק במתן ייעוץ בטיחות תחת הכותרת של Fire protection& Life Safety, החל משלבי התכנון הראשונים ועד מסירת המבנה למשתמש לאחר אישור הרשויות.

תהליך העבודה

עם קבלת תכניות אדריכלות ראשוניות הן נבדקות על מנת “לגלות מוקשים” – בעיות תכנוניות של מספר וגודל פתחים , חדרי מדרגות וכדומה מוצפות ונדונות עם האדריכל על מנת להגיע לתכנון אדריכלי התואם את דרישות הלקוח מחד גיסא ואת מגבלות החוק והבטיחות מאידך גיסא. אנו מאמינים שהמבנה צריך לשמש את ייעודו ואנו כיועצי בטיחות צריכים למצוא את הפתרונות הבטיחותיים הכלכליים ביותר שיבטיחו זאת.

לאחר שעודכנו התכניות אנו מפיצים תכניות בטיחות ראשוניות שמאפשרות לכל שאר היועצים להתקדם בתכנון תוך שילוב דרישות הבטיחות כבר בשלבי תכנון ראשונים.

במקביל, עם השלמת הבקשה להיתר,  מוכן נספח הבטיחות המוגש לרשויות הכיבוי.

לאחר שלב זה מגיעה העבודה הקשה וגוזלת הזמן- בדיקת תכניות היועצים. תכנון היועצים מושווה לתכנית הבטיחות על מנת לוודא מימוש דרישות הבטיחות בתכנוני היועצים. כך נבדקות תכניות אדריכלות, חשמל, תברואה, מיזוג אוויר, תנועה ופיתוח. כל סטייה מדרישות הבטיחות מועלית ונערך מעקב על מנת לוודא את תיקונה.

צורת עבודה זו, על אף היותה גוזלת שעות עבודה רבות, מבטיחה שאכן כל דרישות הבטיחות ימצאו ביטויין בתכנון ולאחר מכן בביצוע.

טלפון: 035335893
מייל: office@ujsafety.co.il
כתובת האתר של משרדנו- www.ujsafety.co.il

חברי עמותה נוספים

יעקב גדיאן

מהנדס כיבוי אש

אינטל קרית גת

מירי שילר

חוקרת ומשחזרת תאונות דרכים ושריפות

שילר

נאור שלי

מנכ"ל משותף

קל מוצרי בידוד (2000) בע"מ

חיים יעקב

מנהל ההנדסה

גי וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ