אסלאם סונוקרוט

מהנדס

סונוקרוט מהנדסים יועצים


טלפון: 0548123968
מייל: islamsin@gmail.com
אתר:

חברי עמותה נוספים

חיים יעקב

מנהל ההנדסה

גי וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ

איתן פרץ

מהנדס מומחה משפטי לחוות דעת מע' אלקטרו מכנית

איתן פרץ

אבי שבת

מנכ"ל

אביבים מיגון אש

גיא טל

בעלים

טל מיגון אש